Tenisový tábor LTC Rakovník 2020

V posledním červencovém týdnu uspořádal oddíl LTC druhý ročník tábora pro mládež, kterou oslovil „bílý sport“.

Po velkém loňském úspěchu této akce došlo k prodloužení pobytu na 4 dny a zvýšil se i počet účastníků. Letos si do stanového městečka našlo cestu 25 malých i větších tenistů.

Čekalo na ně samozřejmě bohaté tenisové vyžití, volnočasové aktivity, hry, koupání v městském bazénu, výlety a utužení kamarádství. Z táborového soustředění má vedení klubu velikou radost a je jednou ze zásadních aktivit, které směřují činnost spolku LTC  ke sportovnímu zaměření v budoucnu. Mezi adepty se objevují hráči s perspektivou a ti jsou nadějí, že pozvednou pohaslou slávu městského klubu a omladí členskou základnu. V náročné cestě se jim klub za pomoci finanční podpory města, dotací MŠMT ČR a sponzorů snaží významně  pomoci.

Na zdárném průběhu tábora se podílel celý tým, který akci dlouhodobě připravoval. Trenéři Klára Ketmanová, Milada Matoušková a Robert Kupka, neúnavný správce klubu Milan Gart, Miroslav Matoušek s promyšlenou organizací, paní Milada Šváchová jako dokonalý „guru“ akce, Zdeněk Fiala s vlastnoručně vyrobeným nahrávacím strojem. Obrovskou pomocí bylo sponzorské zajištění stravy firmou pana Jana Vrábíka. Finanční dar poskytla firma Petr Beneš & Partners a podporou byla i dotace MŠMT ČR. Kromě nich patří velké poděkování i všem rodičům a příbuzným, kteří dodávali na tábor potřebné vitamíny a domácí proviant.

Za organizátory všem zainteresovaným moc děkuji, a to i těm nahoře, kteří nám seslali skvělé počasí. Budu se těšit na další tréninky a sportovní činnost a za rok znovu na táboře ahoj.                                                                             

Robert Kupka      

    

Fotografie > zleva horní řada: R. Kupka, A. Matoušková, V. Šváchová, M. Macek, Š. Fukárek, A. Vorel, L. Römer, A. Korfová, A. Pešková, M. Korf, M. Matoušková, J. Šváchová

Dolní řada: T. Šíma, J. Němec, T. Němec, E. Trnková, E. Šváchová, M. Schwertnerová, N. Němcová, G. Uriková, E. Šváchová, N. Janči, E. Paris, A. Janči, Š. Hink, J. Kukla, M. Hink, D. Majer.  

Fototogalerii z tábora 2020 naleznete zde                                                

klikni pro galerii
klikni na obrázek pro galerii