Podmínky členství v LTC

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY LTC RAKOVNÍK z.s. PRO ROK 2020

Členské příspěvky a ostatní poplatky lze hradit v hotovosti u správce areálu nebo převodem na účet LTC Rakovník vedený u KB, číslo účtu 8333221/0100 do zprávy pro příjemce uvádět jméno a příjmení.

I. ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020

 1. Mládež do 7 let osvobozeni od placení členských příspěvků
 2. Mládež od 8 do 9 let 300,- Kč
 3. Mládež 10 – 18 let 800,- Kč
 4. Studenti nad 18 let 1 100,- Kč
 5. Dospělí 2 800,- Kč
 6. Důchodci do 70 let 1 300,- Kč
 7. Senioři nad 70 let osvobozeni od placení členských příspěvků
 8. Udržovací členský příspěvek 300,- Kč

II. BRIGÁDNICKÁ POVINNOST

 1. Mládež do 7 let osvobozeni od brigádnické povinnosti
 2. Mládež od 8 do 9 let 3 hod.
 3. Mládež 10 – 18 let 5 hod.
 4. Studenti nad 18 let 10 hod.
 5. Dospělí 10 hod.
 6. Důchodci do 70 let 8 hod.
 7. Senioři nad 70 let osvobozeni od brigádnické povinnosti

Náhrada za neodpracovaná brigádnická povinnost 200,- Kč/hod.

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne člen v roce 2020.

III. POPLATEK ZA HOSTOVÁNÍ

 1. Hostování nečlena klubu za kurt 200,- Kč/hod.
 2. Hostování za kurt v případě hry se členem klubu 100,- Kč/hod.

IV. POPLATEK ZA SKŘÍNKY 200,- Kč/rok

Členské příspěvky a ostatní poplatky lze hradit v hotovosti u správce areálu nebo převodem na účet LTC Rakovník vedený u KB, číslo účtu 8333221/0100, jako VS uvádět rodné číslo, do zprávy pro příjemce případně uvádět jméno a příjmení.

Členové klubu mohou hrát pouze v případě uhrazení členských příspěvků a odpracování brigádnických hodin (resp. uhrazení příslušné částky za neodpracování).

V. REGISTRACE ZÁVODNÍCH HRÁČŮ U ČTS

Registrace hráče minitenis a babytenis 200,- Kč na sezónu
Mládež (ml. žactvo, st. žactvo, dorost) 200,- Kč na rok
Registrace mládeže, která hraje mistrovské soutěže smíšených družstev je plně hrazena oddílem.
Registrace individuální dospělí 400,-Kč na rok

Všichni závodní hráči musí být členy LTC Rakovník a musí mít splněny všechny povinnosti, vyplývající z členství v klubu (nevztahuje se na hostující hráče).

Kontaktní osoba klubu pro ČTS: Luděk Týče (tel.: 721 038 823, e-mail: tyce@charvat-hykom.cz )
V Rakovníku, dne 17. 4. 2020