Tenisové soustředění 2019

Na přelomu července a srpna se uskutečnilo TS mládeže našeho klubu přímo v krásném domácím areálu. Účastnilo se ho 17 mladých tenistů a tenistek, jednalo se o členy žákovských týmů a začínající zájemce o tenis.

Program byl naplněn zdokonalováním tenisových úderů a taktiky, doplňkovými sporty s dalšími aktivitami a vše umocňovalo romantické přespání ve stanech v areálu. Poprvé jsme díky panu Fialovi měli k dispozici i nahrávací stroj a všichni si tuto možnost tréninku s chutí vyzkoušeli.

Ranní program začínal kondiční rozcvičkou a pokračoval tenisovými herními cvičeními. Odpoledne následovalo sportování na Tyršově koupališti a znovu herní činnosti. Večerní aktivity spočívaly ve společenských hrách, které nás více sblížily a vzájemně jsme se více poznali.

Akci svou účastí podpořili další členové klubu a rodiče a setkala se s příznivým ohlasem. Zvláštní poděkování patří vedení klubu za vstřícnost při organizování, panu J. Vrábíkovi za poskytnutí sponzorství formou stravy a správci M. Gartovi za bezproblémové technické zajištění celé akce.

A tak společně věříme, že v příštím roce bychom mohli v podobném rozsahu zopakovat.

V Rakovníku 03.08.2019                              Robert Kupka, ved. soustředění.

FOTOGALERIE